Thairath Logo
กีฬา

จัดเสวนาคุมสินเชื่อบ้าน

Share :

สมาคมผู้ซื้อบ้าน โดยดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมและคณะกรรมการ จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "มาตรคุมสินเชื่อบ้าน : ล้อมคอกฟองสบู่หรือแค่ขู่เก็งกำไร" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล นายวรณัฐ สุโฆษสมิต ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายวิสิษฐ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย นายพัลลภ กฤตยานวัช กูรูด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากร นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน ดำเนินรายการ

อ่านเพิ่มเติม...
สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยจัดเสวนาโสภณ พรโชคชัยฟองสบู่