Thairath Logo
กีฬา

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ "ทูลกระหม่อมหญิง" อยู่เหนือการเมือง

Share :

เมื่อเวลา 22.40 น.วันที่ 8 ก.พ.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยมีความว่า

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้ง 62พระราชโองการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีร.10ราชกิจจานุเบกษาข่าวทั่วไป