king10
Thairath Logo
กีฬา

BJC จับมือ GC ลงนามความร่วมมือ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

Share :
line-share-logo

(ภาพจากซ้ายไปขวา) นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , คุณวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) , คุณธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ยุค เกอร์ จำกัด (มหาชน) , คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) , คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” พร้อมด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน ตัวอย่างโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เช่น การจัดหาวัตถุดิบพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Plastic) ผ่านบริษัทในเครือ BJC รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ GC สำหรับธุรกิจกาแฟ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจค้าปลีก เช่น บิ๊กซี

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัทฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
บิ๊กซีBig CBJCGCบรรจุภัณฑ์ความร่วมมือพีทีที โกลบอล เคมิคอล