กีฬา
100 year

กรมป่าไม้ ร่วมกับนายอำเภอและปชช. พร้อมใจฟื้นฟูป่า อ.แม่แจ่ม

ไทยรัฐออนไลน์13 ส.ค. 2562 16:35 น.
SHARE

กรมป่าไม้ร่วมกับนายอำเภอ ปชช. พร้อมใจฟื้นฟูป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ คทช.พร้อมสนับสนุนปลูกไม้มีค่ากว่าล้านต้น ตามนโยบายให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยมี คทช.เป็นผู้ขับเคลื่อน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ในกลุ่มราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า กลุ่มที่ 3 ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลุ่มน้ำชั้น 1, 2 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย.41 โดยกรมป่าไม้ได้กำหนดกรอบมาตรการไว้ คือ

1.) การจัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกิน และรับรองการอยู่อาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวม 2.) กำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่ม 3.) การฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคุมผลกระทบต่อส่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ในการติดตามโครงการจัดที่ดินให้กับชุมชน (คทช.) อ.แม่แจ่ม ในการดำเนินการสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กับราษฎรกลุ่มที่ 3 มีการปล่อยขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่า จำนวน 38,000 ต้น จากเป้าหมายการแจกกล้าไม้ทั้งหมด จำนวน 1,249,095 ต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำพื้นที่ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าร่วมกับราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ลักษณะแปลงรวมตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 ของ อ.แม่แจ่ม โดยจะปลูกต้นไม้ตามลักษณะโครงสร้างและชนิดพันธุ์ไม้ประจำถิ่น และจะปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็น 1 ใน 13 จังหวัดนำร่อง เพื่อขยายผลออกไปในพื้นที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการป้องกันรักษาป่าให้เกิดความสมดุลยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชนก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยจะเห็นได้จากการรวมมือของชาวบ้าน อ.แม่แจ่ม โดยมีนายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างฝายประชาอาสา จำนวน 10 ตัว จากเป้าหมายทั้งหมด 52,000 ตัว ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ 104 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 500 ตัว ใน อ.แม่แจ่ม โดยไม่มีการของบประมาณจากทางส่วนราชการในการสร้างฝายทั้งหมด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้ปลูกป่าแม่แจ่ม เชียงใหม่ต้นไม้มีค่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันคทช.ที่ดินทำกินข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้