ข่าว
100 year

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์"ธาริต เพ็งดิษฐ์" คดีถึงที่สุด

ไทยรัฐออนไลน์11 ก.ค. 2562 18:01 น.
SHARE

วันที่ 11 ก.ค.ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ และอดีตอธิบดีดีเอสไอ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทและคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวม ๒ คดี และถูกลงโทษไล่ออกและปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๖ และข้อ
๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตอธิบดีดีเอสไอ
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธาริต เพ็งดิษฐ์ราชกิจจานุเบกษาเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อดีตอธิบดีดีเอสไออดีตข้าราชการพลเรือนประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้