ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พักหนี้บ้าน จ่ายแต่ดอกเบี้ย ส่องมาตรการช่วยเหลือ คนผ่อนบ้านช่วงโควิด

  ไทยรัฐออนไลน์30 มี.ค. 2563 15:09 น.
  SHARE

  "พักหนี้บ้าน จ่ายแต่ดอกเบี้ย" ส่องมาตรการช่วยเหลือ "คนผ่อนบ้าน" ช่วงโควิด-19 หลายธนาคารร่วมใจช่วยลูกหนี้พ้นวิกฤติร้ายๆ

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.

  - มาตรการที่ 1 ลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย.63

  - มาตรการที่ 2 ลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติ และสถานะ NPL พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เม.ย. 63

  - มาตรการที่ 3 สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลูกค้าต้องนำส่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เม.ย. 63

  - โดยมาตรการที่ 2 และมาตรการที่ 3 สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และลูกค้า NPL ของธนาคาร

  - ยื่นผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL เท่านั้น

  ธนาคารกรุงเทพ

  - พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  ธนาคารกสิกรไทย

  - พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  - สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน
  - ลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้ และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 ม.ค.63 และลูกหนี้ค้างชำระ หรือ NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

  ธนาคารกรุงไทย

  - ลูกค้าทุกราย วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือกรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน

  ธนาคารกรุงศรี

  - พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

  ธนาคารยูโอบี

  - ลูกค้าสินเชื่อบ้านขอลดค่างวดผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และขยายระยะเวลากู้

  ธนาคารทิสโก้

  - พักชำระเงินต้น 3 เดือน และลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

  ธนาคารธนชาต

  - พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

  ธนาคารทหารไทย

  - พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

  ธนาคารเกียรตินาคิน

  - พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ส่วนลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาชำระหนี้

  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

  - ลูกค้าที่ไม่เป็นหนี้ NPL และมีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระเงินต้น 3 เดือน

  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

  - ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้
  - ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมวงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

  ข้อแนะนำ

  - สอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ธนาคารทุกแห่ง

  - ส่วนใหญ่ธนาคาร และสถาบันการเงินจะแนะนำให้ทำผ่านเว็บไซต์ หรือส่งข้อมูลทางอีเมล ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา

  - เอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ซึ่งกรณีนี้แล้วแต่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะเรียกดู

  - สำหรับรายชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินใดที่ไม่ได้ปรากฏ ให้ลูกหนี้ติดต่อธนาคารโดยด่วน

  - ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะยังคงมีประวัติการชำระหนี้เป็น ลูกหนี้ปกติในฐานข้อมูลเครดิตบูโร แต่ลูกหนี้ยังคงมีภาระการจ่ายชำระคืนหนี้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้บริการทางการเงิน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

   

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ผ่อนบ้านพักหนี้บ้านพักหนี้โควิด-19ดอกเบี้ยบ้านข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้