ข่าว

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน

เครื่องใส่ปุ๋ยสวนทุเรียน

เครื่องใส่ปุ๋ยสวนทุเรียน

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศ แต่ปัจจุบันเครื่องจักรกลที่ใช้งานสำหรับทุเรียนยังขาดแคลน โดยเฉพาะในขั้นตอนการใส่ปุ๋ยจึงใช้แรงงานเป็นหลัก