ไลฟ์สไตล์
100 year

"รีไฟแนนซ์" ทางรอดคนมีหนี้ สรุปขั้นตอน รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไทยรัฐออนไลน์
19 ม.ค. 2564 19:26 น.
SHARE

รีไฟแนนซ์ คือทางออกของคนเป็นหนี้จริงหรือ.. ทราบหรือไม่ว่าการรีไฟแนนซ์ทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยได้ลดลง ทั้ง “รีไฟแนนซ์บ้าน” “รีไฟแนนซ์รถยนต์” และ “รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรีไฟแนนซ์ไม่ได้มีไว้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียว มาดูกันว่าการรีไฟแนนซ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

รีไฟแนนซ์ คืออะไร มีขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และใช้เอกสารอะไรบ้าง

รีไฟแนนซ์ คือ การเปลี่ยนสัญญาสินเชื่อให้ได้ดอกเบี้ยถูกลง รวมยอดชำระรายเดือนลดลง หรือรวมหนี้หลายๆ สัญญาเอาไว้เหลือสัญญาเดียว เพื่อคุณจะเหลือเงินสดไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นได้บ้าง

เมื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ เราก็ยังเป็นหนี้อยู่ แต่เราต้องการเปลี่ยนเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้ข้อเสนอกว่า เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย, ลดค่าจดจำนอง, ลดค่าเปลี่ยนสัญญา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การรีไฟแนนซ์ทำได้กับสินเชื่อบ้าน, รถ, บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนการรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ก็พอมีให้เห็นบ้าง เช่น รถบิ๊กไบค์ แต่ที่นิยมทำรีไฟแนนซ์กันมากที่สุดคือ “สินเชื่อบ้าน” เพราะมักจะลดดอกเบี้ยได้เป็นแสน

รีไฟแนนซ์บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านว่า ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้านต้องตรวจสอบสัญญาสินเชื่อเดิมก่อน โดยทั่วไปแล้วธนาคารเดิมจะให้รีไฟแนนซ์เปลี่ยนสัญญาได้ก็ต่อเมื่อผ่อนไปครบ 3 ปี ฉะนั้นผู้กู้บ้านส่วนใหญ่จะได้โปรโมชันปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ (Retention) กับเจ้าหนี้เดิม แต่ในขณะเดียวกันหากมีโปรโมชันรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารอื่นที่ดอกเบี้ยถูกกว่าก็น่าสนใจ 

ค่าใช้จ่ายการรีไฟแนนซ์บ้าน

- ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ค่าประเมินบ้าน)
- ค่าธรรมเนียมปล่อยกู้ใหม่
- ค่าอากรแสตมป์
- ค่าจดจำนองที่ดิน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไถ่ถอน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้รีไฟแนนซ์บ้าน (หากมีผู้กู้ร่วมก็ใช้เอกสารเช่นเดียวกัน)

- บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรรัฐวิสาหกิจ
- สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
- เอกสารทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้ประกอบอาชีพอิสระใช้ 12 เดือน), หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
- เอกสารหลักประกัน ได้แก่ หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร, สำเนาโฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, อช.2 ทุกหน้า, ภาพถ่ายเพื่อแสดงสิทธิหลักประกัน, สัญญากู้เงิน, สัญญาจำนอง, ใบเสร็จ, หลักฐานการชำระสินเชื่อบ้านย้อนหลัง 12 เดือนของสัญญาเดิม, สัญญาซื้อขายฉบับกรมที่ดิน ทด.13

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านคล้ายการซื้อบ้านใหม่ครั้งแรก เพราะใช้ระยะเวลารอทราบผล และเข้าประเมินหลักประกัน 2-3 เดือนเช่นกัน ในบางกรณีผู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไม่ได้ต้องการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการปิดหนี้บ้านให้หมดเร็วขึ้นด้วย

รีไฟแนนซ์รถยนต์ มีขั้นตอนอย่างไร

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ มีเหตุผลเดียวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน คือผู้กู้ย้ายไปทำสินเชื่อกับเจ้าอื่นที่ให้ดอกเบี้ยดีกว่า เพื่อให้ปิดหนี้รถได้เร็วขึ้น แต่หากเกิดสถานการณ์วิกฤติ บางคนก็ยอมรีไฟแนนซ์รถเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระรถให้ยาวขึ้นกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น หากสัญญาผ่อนเดิมคือ 4 ปี เมื่อผ่อนไปแล้ว 2 ปี แล้วต้องการยืดเวลาผ่อนออกไปมากกว่าตามสัญญาเดิมที่เหลืออีก 2 ปีได้

ค่าใช้จ่ายการรีไฟแนนซ์รถยนต์

- ค่าธรรมเนียมจัดสินเชื่อ
- ค่าปิดบัญชีคงค้างกับธนาคารเดิม
- ค่าโอนรถ
- ค่าประกันภัยรถยนต์นอกเหนือจาก พ.ร.บ. (ขึ้นอยู่กับโปรโมชันของเจ้าหนี้ใหม่)

เอกสารที่ใช้รีไฟแนนซ์รถยนต์

- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- เอกสารการเงิน หนังสือรับรองเงินเดือน
- เล่มทะเบียนรถยนต์ที่จะได้หลังจากปิดบัญชีกับสัญญาเก่า เจ้าของสัญญาใหม่จะเรียกเก็บเล่มทะเบียนรถยนต์เพื่อเป็นหลักประกัน

ความแตกต่างระหว่างการรีไฟแนนซ์บ้านกับรีไฟแนนซ์รถยนต์ คือ หากผู้กู้ต้องการใช้เงินก้อน การกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์จะอนุมัติได้ในระยะเวลารวดเร็วกว่าการใช้บ้านเป็นหลักค้ำประกัน ดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์จะได้อัตราดอกเบี้ยตกปีละ 4-5% ถือว่าดอกเบี้ยถูกกว่าการกดเงินจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ก็จะนำรถยนต์ไปรีไฟแนนซ์ ส่วนจะได้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดของรถยนต์รุ่นนั้นที่ลดลงทุกปี ไม่เหมือนกับสินเชื่อบ้านที่ตัวบ้านมีโอกาสราคาสูงขึ้น

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เป็นวิธีการสมัครขอสินเชื่อใหม่ รวบยอดคงค้างของบัตรเครดิตทุกบัตร มารวมไว้เป็นก้อนเดียว แล้วใช้สินเชื่อใหม่จากการขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเพื่อมาจ่ายทั้งหมด แต่เนื่องจากต้องป้องกันไม่ให้เจ้าของบัตรเอาวงเงินบัตรเครดิตไปใช้จ่ายต่อจนเกินความสามารถในการชำระหนี้ ทางสถาบันการเงินผู้ออกสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต จึงต้องออกกฎให้ลูกค้าไปปิดบัตรเครดิตเดิมด้วย

ปัจจุบันนี้คำว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้น จะปรับเป็นการออกสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้ลูกค้านำไปจ่าย แต่ไม่บังคับปิดบัตร แต่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินสินเชื่อตามรายได้ หากรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท ก็จะกู้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ **ต้องสอบถามกับทางสถาบันการเงินว่า มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตให้บริการหรือไม่**

ค่าใช้จ่ายการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

- ค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อ (หรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้)
- ค่าอากรแสตมป์

เอกสารที่ใช้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- เอกสารการเงิน หนังสือรับรองเงินเดือน
- สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่ต้องการให้ธนาคารโอนวงเงินให้

แต่ก่อนจะเปลี่ยนหาเจ้าหนี้ใหม่ ลองสอบถามกับเจ้าหนี้เดิม ซึ่งเป็นธนาคาร หรือสถาบันการเงินของสัญญาเดิมก่อนว่ามีโปรโมชันสำหรับลูกค้าเก่าที่ต้องการรีไฟแนนซ์หรือไม่ และเปรียบเทียบกันหลายๆ แห่ง เพื่อจะได้ส่วนต่างดอกเบี้ยที่คุ้มค่าที่สุด


ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, www.thebalance.com 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีไฟแนนซ์ คืออะไรรีไฟแนนซ์ คือรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถยนต์รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านเอกสารรีไฟแนนซ์รถเอกสารรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์รถยนต์ค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บทความดีๆ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 00:34 น.